Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Zebranie Członków Sekcji Ostróda - 20 stycznia 2019

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 20.01.2019

W zakładce – SEKCJE – SEKCJA OSTRÓDA – umieszczono informację związane z zebraniem Członków Sekcji Ostróda.

Pozdrawiam. Rachmistrz


Zebranie - Obrączki - 2019

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.01.2019

Przypominamy wszystkim Członkom Sekcji Ostróda i Sekcji Rychnowo, że w najbliższą niedzielę, tj. 20 stycznia 2019 roku, odbędą się zebrania obydwu Sekcji. Prosimy o jak najliczniejsze przybycie gdyż aby mogły odbyć się wybory nowych władz Sekcji oraz Delegatów do Oddziału, w zebraniu musi wziąć udział 50% + 1 – Członków.

Szczegółowe informację odnośnie zebrania obydwu Sekcji znajdują się w poniższych wpisach.

 

Ponadto informujemy, że Skarbnik Oddziału 0245 Ostróda kol. Krzysztof Ostrowski jest już w posiadaniu obrączek na 2019 rok. Przypominamy, że wszelkie płatności, zaległe rozliczenia oraz zakup obrączek można dokonywać tylko i wyłącznie u kol. Krzysztofa Ostrowskiego.

 

Niedługo ukaże się szczegółowa informacja odnośnie rozpoczęcia sprzedaży obrączek.

 

 

Pozdrawiam. Rachmistrz


Sekcja Ostróda - 2019

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 19.12.2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków, również nowo przyjętych, Sekcji Ostróda do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Sekcji, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2019 roku o godz. 11:00, w sali konferencyjnej, w Hotelu Promenda w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 3.

Znalezione obrazy dla zapytania hotel promenada ostróda

Prosimy o obowiązkowe stawiennictwo ponieważ jest to rok wyborczy i należy wybrać nowe władze Sekcji oraz dokonać wyboru delegatów na Walne Zebranie Oddziału.

Zgodnie ze Statutem PZHGP :

ROZDZIAŁ XVII

SEKCJE JAKO JEDNOSTKI POMOCNICZE W ODDZIAŁACH

§ 61
1. Najwyższą władzą Sekcji jest Walne Zebranie Sekcji.
2. Udział w Walnym Zebraniu Sekcji biorą wszyscy jej członkowie, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych uchwalonym przez Zarząd Główny.
3. Do kompetencji Walnego Zebrania Sekcji należy :
a. rozpatrywanie sprawozdań władz Sekcji,
b. określanie kierunków działania Sekcji,
c. wybór władz Sekcji:

• prezesa Sekcji,
• sekretarza Sekcji,
• skarbnika Sekcji,

d. podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady, a dotyczących działalności Sekcji,
e. wybór delegatów na Walne Zebranie Oddziału.
4. Do kompetencji i zakresu działania Prezesa Sekcji należy:
a. Kierowanie pracami Sekcji i zwoływanie posiedzeń władz Sekcji;
b. Reprezentowanie Sekcji na zewnątrz.

5. Walne Zebrania Sekcji odbywają się w miesiącu styczniu.
6. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Sekcji, ustalają władze Sekcji na 14 dni przed terminem zebrania i powiadamiają o tym członków i właściwy Zarząd Oddziału.
7. Uchwały Walnego Zebrania Sekcji zapadają zwykłą większością głosów członków Sekcji, przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Szczegóły reguluje Regulamin Organizacyjny uchwalany przez Zarząd Główny.

 

Prezes Sekcji Ostróda, kol. B. Trypucki 

 


Sekcja Rychnowo - 2019

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 30.12.2018

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków, również nowo przyjętych, Sekcji Rychnowo do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Sekcji, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2019 roku o godz. 10:00, w punkcie wkładań Sekcji Rychnowo. 

 

Prosimy o obowiązkowe stawiennictwo ponieważ jest to rok wyborczy i należy wybrać nowe władze Sekcji oraz dokonać wyboru delegatów na Walne Zebranie Oddziału.

 

Prezes Sekcji Rychnowo, kol. Janusz Siwy.


Regulamin Okręgu Olsztyn na sezon 2019

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 09.12.2018

Regulamin Okręgu Olsztyn na sezon 2019


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<