Wróć do poprzedniej strony...

Strona główna


Uroczystość wręczenia pucharów i dyplomów - Oddział 0245 Ostróda - Następnie WYBORY

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 26.01.2023

Serdecznie Zapraszamy wszystkich Hodowców na uroczyste wręczenie pucharów i dyplomów za rywalizację w sezonie 2022 Oddziału 0245 Ostróda – PZHGP.

Uroczystość odbędzie się w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9, za budynkiem Starostwa Powiatowego i Sądu Rejonowego w Ostródzie.

Rozpoczęcie uroczystości o godzinie 16:00, w dniu 11 lutego 2023 roku (sobota), zkończenie około godziny 17:30.

Uroczystości będzie towarzyszyć poczęstunek ciastem, kawą, herbatą.

 

Następnie po uroczystości wręczenia pucharów, około godziny 17:30, rozpocznie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze, w którym udział wezmą nowo wybrani delegaci jak również ustępujące władze Oddziału ( zgodnie z poniżej podanym proponowanym programem porządku obrad).

Serdecznie Zapraszamy.

 

CUP Ostróda

CUP Ostróda


Zebranie sprawozdawczo - wyborcze - 2023 - Oddział OSTRÓDA

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 23.01.2023

W dniu 11 lutego 2023 roku o godzinie 16:00 (sobota), w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9, za budynkiem Starostwa Powiatowego i Sądu Rejonowego w Ostródzie, po lewej stronie, odbędzie się Oddziałowe Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów Oddziału 0245 Ostróda PZHGP, w celu wyboru władz oddziału tj.,

  • Prezesa Zarządu Oddziału,

  • Zarządu Oddziału,

  • Oddziałowej Komisji Rewizyjnej,

  • Oddziałowej Komisji Dyscyplinarnej,

  • Delegatów na Okręgowy Walny Zjazd Delegatów,

     

M. Kociołek

Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie - ul. Jana III Sobieskiego |  Prezentacja panoramiczna - wkraj.pl

Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie - ul. Jana III Sobieskiego |  Prezentacja panoramiczna - wkraj.pl

POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W OSTRÓDZIE ZMIENI SWOJĄ SIEDZIBĘ NA CUP –  Nasz Głos Ostróda

 

proponowany porządek obrad


Podziękowania dla Wójta Gminy Ostróda - Bogusława Fijasa

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 18.01.2023

Podziękowania dla Wójta Gminy Ostróda - Bogusława Fijasa

W imieniu Zarządu Oddziału 0245 Ostróda PZHGP oraz wszystkich Członków Naszego Oddziału, składamy serdeczne podziękowania za kolejny rok wsparcia przy zakupie pucharów dla Oddziału 0245 Ostróda, za sezon 2022.

Okazana pomoc, w znacznym stopniu przyczyni się do możliwości zorganizowania Naszej uroczystości, która sprawi wiele radości Hodowcom z całego Oddziału Ostróda. Dziękujemy za to, że zawsze możemy liczyć na pomoc i wsparcie przy organizacji przedsięwzięć i realizacji planów dotyczących przyszłości Naszego stowarzyszenia.

 

Zarząd Oddziału.

 


Uroczystość wręczenia pucharów i dyplomów - Oddział 0245 Ostróda

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 28.12.2022

Uroczystości wręczenia pucharów, z przyczyn technicznych, zostanie przeniesiona na inny termin.

Niedługo pojawi się stosowny komunikat.


Zebrania sprawozdawczo - wyborcze 2023

Data dodania (ostatniej modyfikacji): 30.12.2022

Zgodnie z REGULAMINERM ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYCH PZHGP, przypominam o konieczności przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo – wyborczych w Sekcjach Ostróda, Rychnowo, Olsztynek, które muszą odbyć się w styczniu 2023 roku.

 

Podczas zebrań należy dokonać wyboru nowych władz Sekcji oraz Delegatów na oddziałowe zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Proszę pamiętać o tym, że aby zebrania w Sekcjach były prawomocne, musi na nim być 50%+1 obecnych.

 

Proponuje również aby podczas zebrania dokonać wyboru Komisji Lotowej i Zegarowej na sezon 2023.

 

Delegatów na Oddział wybieramy według następującego klucza :

Oddział Ostróda – stan na dzień 31 grudnia 2022 roku – 167 Członków.

 

Sekcja Ostróda – 66 Członków – 16 Delegatów

Sekcja Rychnowo – 63 Członków – 16 Delegatów

Sekcja Olsztynek – 38 Członków – 10 Delegatów

 

Po przeprowadzeniu wyborów, proszę przekazać kopię protokołów do Zarządu Oddziału celem przygotowania dokumentacji do zebrania sprawozdawczo – wyborczego w Oddziale !!!

 

 

M. Kociołek


Powyżej wyświetlono pięć ostatnich wpisów + wszystkie wpisy z ostatnich 31 dni.

>> Pokaż wpisy z roku 2023 <<

>> Pokaż wpisy z lat 2022-2023 <<

>> POKAŻ WSZYSTKIE WPISY <<Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2022


Plan lotów
gołębie młode
sezon 2022